Työnohjaajanasi lupaan kuunnella sinua empaattisesti, pohtia yhdessä kanssasi esiin nousevia aiheita ja esittää kysymyksiä, jotka auttavat sinua tarkastelemaan työhön liittyviä asioita uudesta näkökulmasta.

Työnohjaus Harju

Työnohjauksessani nojaan voimavarakeskeiseen viitekehykseen. Näkemykseni mukaan työnohjaajan asiantuntijuus on siinä, miten keskustelua rakennetaan, ei siinä kuinka sisältöä tai merkitystä rakennetaan. Ohjauskerroillani pyrimme dialogiseen vuorovaikutukseen. Se on keskustelua, johon kaikki mukana olijat voivat osallistua omine näkökulmineen ja kokemuksineen ja jossa on tilaa erilaisille mielipiteille. Uskon, että tällainen vuorovaikutus tuottaa oppimista ja luovuutta ruokkivan ilmapiirin ja antaa rohkeutta kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja.

Työnohjauksen ei tarvitse olla ongelmalähtöistä, vaan sitä voidaan käyttää ongelmia enneltaehkäisevänä ja hyvinvointia lisäävänä työvälineenä.

Jotkut pitävät hyvänä asiana, että työnohjaajalla on tilaajan toimimalta alalta omakohtaista työkokemusta. Toiset taas ovat sitä mieltä, että totuttuun ajatteluun on hyvä saada uutta ihmettelyä laatikon ulkopuolelta. Minä olen tehnyt päivätyöni varhaiskasvatuksen- ja luokanopettajan töissä, sekä toiminut pitkään yrittäjänä.

Tuntemani ihmiset ovat kuvailleet minua tasaiseksi ja rauhalliseksi, lehmän hermoilla varustettu -vertaustakin on käytetty. Yritän sävyttää ympäristöäni huumorilla ja kepeällä elämänasenteella. Purjehdus ja luonnossa liikkuminen ovat lähellä sydäntäni. Halutessasi vien työnohjauksen mielelläni näiden elementtien äärelle.

Jani-Harju---Työnohjaaja--Työnohjausta - Porvoo-Työnohjaus-Harju---Porvoon-Kutteri Oy

Lisätietoja työnohjauksesta löydät linkistä: https://www.suomentyonohjaajat.fi

.

Työnohjaus-Harju---Yksilötyönohjausta-Porvoo-Borgå
Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjausta voin suositella lähes kenelle vain ja minkä tahansa ammatin edustajalle, joka haluaa kehittyä työssään ja oppia itsestään.

Lue lisää yksilötyönohjauksesta.

Työnohjaus Harju - Ryhmätyönohjaus - Porvoo - Borgå
Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaukseeni voi osallistua koko työyhteisö tai osa työyhteisöstä, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden.

Lue lisää ryhmätyönohjauksesta.

Tutustu työnohjaushinnastoon tästä.